خدمات مشاوره مهندسی
             و
   مدیریت محیط زیست 

این بخش از خدمات گروه متخصصین اپیک با توجه به اهمیت نقش محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان بستر حیاتی و زیر بنایی اقتصاد کشور و ضرورت حرکت بسوی اهداف توسعه پایدار و ارائه راهکارهای غنی مطالعاتی و اجرایی به منظور کنترل آلاینده های صنعتی و شهری تشکیل شده است تا بتواند با بهره مندی از نیروی کارآمد و متخصص سیاست‌های مطالعاتی و اجرایی مدیریت توسعه بخش محیط زیست و منابع طبیعی را در عرصه طبیعی و انسانی پیاده سازی نماید.
مهندسی و مدیریت محیط زیست

 • تدوین شرح خدمات طرح های زیست محیطی
 • انجام مطالعه ارزیابی اثرات توسعه(EIA)
 • تدوین و انجام مطالعات طرح های سلامت (پیوست گزارشات EIA)
 • انجام مطالعات امکان سنجی طرح های توسعه عمرانی و زیر بنایی (Feasibility Study)
 • تهیه گزارش های وضعیت محیط‌ زیستی استان ها، شهرستان ها و صنایع، SoE" (State of Environment)
 • انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA)
 • انجام مطالعات ارزیابی ریسک و مخاطرات زیست محیطی(Risk Assessment and Risk Management )
 • انجام مطالعات ارزیابی عملکرد محیط زیست
 • تدوین ، ارائه و اجرای برنامه ها و سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) و (EMP)
 • انجام مطالعات و تهیه شناسنامه زیست محیطی صنایع
 • ارائه راهکار جهت حذف و کاهش معضلات زیست محیطی
 • حذف آلودگی های نفتی و پایش زیست محیطی واحدهای صنایع
 • تهیه و تدوین فهرست خدمات، ضوابط، دستور العمل ها و استانداردهای زیست محیطی
 • تهیه و تدوین بانک های اطلاعات زیست محیطی (GIS) در سطح شهر و صنعت
 • و...

تنوع زیستی/ فضای سبز و Land Scape

 • برنامه ريزي و مطالعات جامع توجيهي و تفصيلي تفرج و اکوتوريسم
 • مدیریت و برنامه ریزی حفاطتی زیستگاه ها
 • مطالعات توجیهی و تفصیلی طر ح های مدیریت پارک های ملی، مناطق تحت حفاظت، اکوسیستم های آبی و خشکی و …
 • تهیه بانک جامع تنوع زیستی ( فون و فلور) محیط زیست شهری
 • مطالعات ارزيابي اقتصادي و ارزش هاي محیط زیست، منابع طبيعي، مواهب طبيعي و منظر ويژه
 • تدوین شرح خدمات و انجام مطالعات طرح های جامع  فضاي سبز شهری
 • انجام طرح های پایش و ارائه الگوی بهینه توزیع فضای سبز در محدوده های خصوصی وصنعتی
 • طراحی المان های شهری و فضای سبز
 • انجام مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی و سیمای سرزمین
 • انجام طرح های مدیریت بهره وری پارک جنگلی
 • نقشه برداری از عرصه های فضای سبز درون وبرون شهری و جنگلی و تهیه بانک داده GIS
 • طراحی و اجرای فضای سبز و انواع روش های آبیاری
 • ارزيابي طرح های جنگل کاري و فضاي سبز در سطح استان ها و شهرستان ها
 • و...

مدیریت پسماند شهری/ صنعتی

 • انجام مطالعات و تهیه شناسنامه پسماند های صنایع
 • انجام طرح های جامع مدیریت پسماند در سطح استان ها و شهرستان ها
 • مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای خطرناک ( سد های باطله)
 • مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری
 • انجام طرح های جلب ومشارکت همگانی در مدیریت پسماند در سطوح مدارس و مناطق شهری
 • تهیه و تدوین بانک های اطلاعات پسماند (GIS) در سطح مناطق شهری و واحد های صنعتی
 • و...

آلودگی های زیست محیطی

 • شناسایی و کنترل مراکز آلاینده های محیط زیستی در سطوح  شهری و صنعتی
 • حذف آلودگی های نفتی و پایش زیست محیطی واحدهای صنایع
 • تهیه و تدوین بانک شناسایی منابع آلاینده شهری و صنعتی
 • شناسایی منابع انتشار آلاینده های شهری و صنعتی و تخمین سطوح انتشار آلاینده ها
 • ارائه را ه کار های مبتنی بر مطالعات و اجرایی به منظور مدیریت و کنترل آلاینده های شهری و صنعتی
 • و ...

 

مدلسازی وشبیه سازی زیست محیطی GIS ,RS

 • مدلسازی انتشار منابع آلاینده  شهری و تهیه اطلس محیط زیست شهری به تفکیک محیط های هوا، آب،خاک،صوت،نور و ارتعاش
 • مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های هوای ناشی از صنایع و  کارخانجات
 • تعیین میزان انتشار و مدل­سازی نحوه پراکنش آلاینده­های ترکیبات آلی فرار ناشی از تبخیر سطحی، از مخازن ذخیره­ای
 • مدل‌سازی نحوه پخش و پراکنش آلاینده‌های خاک ، آب،صوت، نور و ارتعاش در محیط شهری و صنعتی
 • مدل‌سازی نحوه پخش و پراکنش آلاینده‌های ناشی از احتراق فِلِر مجتمع های پتروشیمی
 • مدل‌سازی و آلودگی هوای محیط‌های بسته
 • شبيه سازي انتشارات VOCs توسط مدل پخش و پراكنش AERMODوCALPUFF
 • تخمین هزینه‌های خارجی ناشی از گاز‌های گلخانه‌ای منتشره از بخش‌های مختلف کلان‌شهرها
 • برآورد هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوا برای کلان‌شهرها
 • مدلسازی و بررسی وضعیت کمی و کیفی انتشار آلاینده‌های BTEX
 • و ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE

 • شناسایی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل زیان آور و محیط کار
 • تهیه و تدوین دستور العمل ها و آئین نامه و الزامات قانونی در زمینه بهداشت حرفه ای
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های کنترل آلاینده های محیط کار و ارزیابی کارایی سیستم های موجود مطابق با روش های استاندارد بین المللی
 • ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و تهیه و تدوین جدیدترین اطلاعات ایمنی مواد اولیه و محصولات (MSDS)
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار با استفاده از تکنیک های کمی و کیفی شامل (FTA,ETA,LOPA,FMEA,JSA,PHA,HAZAN و ...)
 • شناسایی و ارزیابی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار شامل ,CTDs WMSDs .پوسچر های نامناسب، حمل دستی بار و ... با استفاده از تکنیک های مختلف و چک لیست های ارگونومیکی
 • ارزیابی ابعاد سلامت روانی کارکنان با استفاده از متد های علمی و استانداردها شامل: MMPI,RSI و...
 • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MSدر سطوح صنایع،  معادن و مدیریت شهری
 • و...

طراحی و استقرار  استانداردهای

بین المللی

 

 • مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت ISO9001
 • مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت زيست محيطي ISO14001
 • مشاوره طراحي و استقرار ارزیابی عملکرد محیط زیست ISO14031
 • مشاوره طراحي و استقرار فرایند چرخه حیات ISO14040 و ISO14044
 • مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت جامع TQM
 • مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت يكپارچه IMS
 • مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای OHSAS18001
 • سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MS
 • سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
 • مشاوره طراحي و استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحرانيHACCP
 • مشاوره طراحي و استقرار سيستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO/TS16949
 • مشاوره جهت اخذ استاندارد اروپایي CE
 • و ...

021-66042141

آدرس:

تهران بزرگراه جناح بلوار اکبری خیابان طرشت جنوبی آراده اول پلاک16 واحد 3