شرکت ویستا صنعت زیست کیا در طول دوره فعالیت حرفه ای خود افتخار هکاری با سازمان ها، ارگان ها، نهادها و واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی ارزشمندی در حوزه محیط زیست ، آبیاری فضای سبز، مکاترونیک و هوشمند سازی داشته است که اهم طرح ها و پروژه های مطالعاتی و اجرایی این شرکت مهندسین مشاور معرفی می گردد.

طرح هوشمند سازی آبیاری فضای سبز پژوهشگاه نیرو


سال اجرا

زمستان 1396، بهار1397

مدت زمان اجرا

2 ماه

کار‌فرما

پژوهشگاه نیرو

مجری طرح

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


مشاور اولین اطلس محیط زیست شهری تهران


سال اجرا

تابستان 1394

مدت زمان اجرا

24 ماه

کار‌فرما

شهرداری تهران

مشاور

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


تهیه بانک اطلاعات جامع تنوع زیستی شهری تهران


مناطق 22 گانه شهری تهران

طرح تهیه بانک اطلاعات جامع تنوع زیستی، توسط مرکزمدیریت محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران به کلیه مناطق 22 گانه ابلاغ گردید و تا کنون این شرکت، مشاور محیط زیست چند منطقه در سطح تهران بوده است.

سال اجرا

تابستان 1394

مدت زمان اجرا

6 ماه

کار‌فرما

شهرداری تهران

مشاور

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


تدوین ضوابط و معیار‌های شناسایی و حفاظت از آثار و میراث طبیعی شهری تهران


سال اجرا

1395

مدت زمان اجرا

6 ماه

کار‌فرما

مرکز مدیریت و توسعه پایدار

شهرداری تهران

مشاور

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


طرح ارزیابی راهبردی اراضی سبز و باز شهر تهران با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین


سال اجرا

1395

مدت زمان اجرا

6 ماه

کار‌فرما

مرکز مدیریت و توسعه پایدار

شهرداری تهران

مشاور

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


طرح هوشمند سازی آبیاری فضای سبز شرکت توگا


سال اجرا

1395

مدت زمان اجرا

3 ماه

کار‌فرما

شرکت توگا

مجری

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


طرح هوشمند سازی آبیاری فضای سبز بوستان ثامن


سال اجرا

1394

مدت زمان اجرا

3 ماه

کار‌فرما

شهرداری تهران

مجری

شرکت ویستا صنعت زیست‏‌کیا


طرح شبکه کردن منبع آب هوایی و تصویه خانه


سال اجرا

1396

مدت زمان اجرا

1ماه

کار‌فرما

شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد

مجری

شرکت ویستا صنعت زیست کیا


021-66042141

آدرس:

تهران بزرگراه جناح بلوار اکبری خیابان طرشت جنوبی آراده اول پلاک16 واحد 3